Top Uploader Tuần 05 - 2018 (29/01/2018 - 04/02/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 duongtr46 0 0 22 4,482 4,702
2 coduocgidau 2 66 81 2,248 3,134
3 Tommy2304 2 97 43 1,966 2,503
4 tuTCM33 42 1,081 0 0 1,291
5 hungdaita 18 1,007 0 0 1,097
6 LoriYagami 207 4 0 0 1,039
7 tusontay 0 0 19 828 1,018
8 hanhnk 0 0 17 488 658
9 motphim2018 6 562 0 0 592
10 phanbaolocninh 0 0 13 402 532
11 Emperor2011 102 5 0 0 515
12 Demix 85 1 0 0 426
13 kphong07 0 0 8 308 388
14 ahuyblog 24 254 0 0 374
15 mrbenhien 12 296 0 0 356
16 thanhtuq4 19 196 0 0 291
17 zinzuno 10 210 0 0 260
18 tinhtevn 3 194 0 0 209
19 tuanntcic 5 129 0 0 154
20 nghitran 0 0 4 96 136
21 BollyCorner 25 3 0 0 128
22 Đồng Luận 0 0 3 94 124
23 Izumitaro 0 0 1 114 124
24 kphung1978 2 111 0 0 121
25 ghost0bk 3 17 2 56 108
26 HLIEU 1 96 0 0 101
27 namise 0 0 2 68 88
28 jetty_swean 2 74 0 0 84
29 hbinhlove2003 5 45 0 0 70
30 hvchung 0 0 2 48 68