Top Uploader Tuần 04 - 2018 (22/01/2018 - 28/01/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 duongtr46 0 0 21 5,452 5,662
2 hungdaita 21 3,812 0 0 3,917
3 Tommy2304 3 80 45 1,672 2,217
4 coduocgidau 8 171 47 1,522 2,203
5 LoriYagami 236 5 0 0 1,185
6 Emperor2011 207 1 0 0 1,036
7 tuTCM33 26 650 0 0 780
8 ahuyblog 27 425 0 0 560
9 motphim2018 7 494 0 0 529
10 trilnh 10 397 0 0 447
11 phanbaolocninh 0 0 10 344 444
12 hbinhlove2003 13 355 0 0 420
13 langthangvn33 0 0 1 408 418
14 coti 5 371 1 6 412
15 zinzuno 12 303 0 0 363
16 mrbenhien 13 291 0 0 356
17 kphong07 0 0 5 242 292
18 v0minh 23 125 0 0 240
19 Demix 46 0 0 0 230
20 liemvn2212 13 164 0 0 229
21 hanhnk 0 0 5 174 224
22 nhutthanh22 3 183 0 0 198
23 datmahamchoi 0 0 3 146 176
24 BollyCorner 34 1 0 0 171
25 thanhtungqng 1 144 0 0 149
26 Izumitaro 0 0 1 136 146
27 namise 0 0 3 108 138
28 tuanntcic 4 101 0 0 121
29 vantucdl 0 0 2 90 110
30 HOANGTUBONGDEM9999 1 92 0 0 97