Top Uploader Tuần 02 - 2018 (08/01/2018 - 14/01/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 duongtr46 0 0 19 3,768 3,958
2 hungdaita 16 2,000 0 0 2,080
3 Tommy2304 1 46 31 1,658 2,019
4 tuTCM33 39 1,752 0 0 1,947
5 coti 8 1,064 2 312 1,436
6 LoriYagami 209 7 0 0 1,052
7 coduocgidau 9 158 19 440 833
8 trilnh 16 498 0 0 578
9 phanbaolocninh 0 0 14 424 564
10 zinzuno 21 406 0 0 511
11 tusontay 0 0 4 446 486
12 Emperor2011 95 1 0 0 476
13 ahuyblog 17 298 0 0 383
14 kphong07 0 0 5 308 358
15 wanara 3 186 2 132 353
16 0joro0 3 290 0 0 305
17 tuan9 0 0 4 260 300
18 liemvn2212 16 174 0 0 254
19 hbinhlove2003 7 144 1 32 221
20 hanhnk 0 0 3 180 210
21 phamduy9x 12 138 0 0 198
22 contrucstion 25 58 0 0 183
23 nam_tra 3 62 1 94 181
24 nguyenvanren 0 0 1 162 172
25 hoabinh456 9 115 0 0 160
26 BollyCorner 31 1 0 0 156
27 nhutthanh22 4 111 0 0 131
28 Izumitaro 0 0 1 118 128
29 do_long_khach 0 0 1 104 114
30 bobcat_anh 2 99 0 0 109